HOME > Company information > Executives

Executives

Board of directors

President
Yukihiko Shimazu
Senior Managing Director
Michio Nagamine
Director
Toru Suzuki
Director
Harumitsu Sugiyama
Director
Shigeru Masuda
Outside Director
Toru Oka
Director Board with an Audit and Supervisory Committee
Yukio Nagamura
Outside Director Board with an Audit and Supervisory Committee
Kenichi Asano
Sakae Komiyama
Substitute Director Board with an Audit and Supervisory Committee
Yasuo Aizawa

Executive officer

Senior executive officer
Masaaki Kaji
Tatsuro Yoshihara
Executive officer
Genichi Ishikawa
Toru Nagashima
Ikuo Kato
Masaru Tairako
Clyde Melton
Kunihiko Ikeda
Masayoshi Sasamoto
Satoshi Yamada