HOME > Company information > Executives

Executives

Board of directors

President
Yukihiko Shimazu
Senior Managing Director
Michio Nagamine
Managing Director
Seiichi Sato
Director
Toru Suzuki
Outside Director
Toru Oka
Director Board with an Audit and Supervisory Committee
Yukio Nagamura
Hiroyuki Imanishi
Kenichi Asano
Yasuo Aizawa

Executive officer

Senior executive officer
Shigeru Masuda
Harumitsu Sugiyama
Haruhito Shibata
Masaaki Kaji
Executive officer
Tatsuro Yoshihara
Genichi Ishikawa
Toru Nagashima
Ikuo Kato
Masaru Tairako
Clyde Melton
Kunihiko Ikeda